Naloge vstopne točke VEM


Vse na Enem Mestu - VEM

Registracijsko – informacijska točka

A.L.P. PECA d.o.o.

OD IDEJE DO PODJETJA

Imate podjetniško idejo, ki jo nameravate spremeniti v podjetniško priložnost. Potrebujete INFORMACIJE in SVETOVANJE o:

POSTOPKIH PRED USTANOVITVIJO PODJETJA

 • Oblikovanje in preverjanje podjetniških idej

USTANOVITVI PODJETJA

 • Kako izbrati najprimernejšo pravno - organizacijsko obliko družbe
 • Kateri so pogoji in postopki za registracijo različnih statusno pravnih oblik družb
 • Kateri so pogoji in postopki za registracijo samostojnega podjetnika posameznika

POGOJIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IN UPRAVNIH DOVOLJENJIH

 • Poznate dejavnosti, za katere so predpisani posebni pogoji za začetek poslovanja

POSLOVNIH PROSTORIH

 • Ste seznanjeni z zakonskimi pogoji za pridobitev statusa poslovnega prostora
 • Kako pridobiti lokacijsko informacijo, gradbeno in uporabno dovoljenje
 • Kako opravljati gospodarsko dejavnost v stanovanju

ZAPOSLOVANJU DELAVCEV

 • Pravne podlage in postopki za sklenitev delovnega razmerja; odgovornosti in obveznosti delodajalca in delavca.

POSEBNIH POGOJIH POSLOVANJA

Poznate pravne podlage odgovornosti in obveznosti delodajalca v zvezi z varnostjo pri delu in varstvom pred požarom.
 • Zakaj je potrebna izjava delodajalca o varnosti z oceno tveganja ter ocena požarne ogroženosti

RAČUNOVODSTVU, DAVKIH IN OBVEZNOSTIH SPOROČANJA PODATKOV

 • Razlike računovodstva v malem, srednjem in velikem podjetju
 • Pravice in dolžnosti davčnih zavezancev
 • Učinki davkov in drugih fiskalnih dajatev na poslovanje podjetja

PRAVNI IN FINANČNI VARNOSTI PODJETJA

 • Finančne institucije in finančni trgi
 • Finančni instrumenti – plačil in zavarovanje plačil

PODJETNIŠKIH PODPORNIH INSTITUCIJAH

 • Podporno okolje poslovanja podjetij
 • Finančni in poslovni viri informacij

PONUDBI FINANČNIH SREDSTEV

 • Viri in dostop do finančnih sredstev doma in v tujini

DRŽAVNI SPLETNI PORTAL ZA POSLOVNE SUBJEKTE
EVEM.GOV.SI

S pomočjo usposobljenega referenta na registracijsko – informacijski točki A.L.P. PECA, lahko opravite naslednje STORITVE:
 • vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
 • posredovanje davčnih podatkov, ki jih je podjetnik dolžan posredovati ob ustanovitvi samostojnega podjetnika na Davčno upravo Republike Slovenije
 • prijava samostojnega podjetnika v obvezno zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • prijava otrok podjetnika do 18. leta starosti v obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • vpis sprememb podatkov v Poslovni register Slovenije
 • izbris podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije
 • naročilo izpisa podatkov iz Poslovnega registra Slovenije za poljubnega samostojnega podjetnika.


© 2005 Alp Peca  | Avtorstvo strani  | Pravna obvestila  | O avtorjih