Storitve vstopnih točk VEMVstopne točke VEM izvajamo naslednje storitve:

 • informiranje
 • osnovno svetovanje
 • izvajanje postopkov registracij


1. INFORMIRANJE

 • pridobivanje informacij, uporabnih za vse ciljne skupine izvajalca na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov. in sicer informacije o možnostih pridobivanja finančnih sredstev, možnostih udtanavljanja podjetij, o ostalih podpornih institucijah za podjetništvo, druge informacije o podjetništvu, itd
 • redno posredovanje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail, pošta) do uporabnikov (e-bilten "Moj spletni priročnik" on ostali paketi informacij)
 • priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov (e-pošta in osebni stik)
 • podajanje nasvetov glede razvoja poslovnih idej, uporabe različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva
 • izvajanje informativno - promocijskih delavnic za vse ciljne skupine v sodelovanju z agencijo SPIRIT Slovenija,Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • izvajanje promocije celovitih podpornih storitev in promocije razvoja podjetniške kulture na lokalnem nivoju
 • izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov podpornih storitev in za dvig podjetniške kulture na lokalnem območju

2. OSNOVNO SVETOVANJE

 • izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom

3. IZVAJANJE POSTOPKOV REGISTRACIJ

 • preko e-VEM registracijske točke izvajanje postopkov registracij z uporabo e-VEM aplikacije
 • izvajanje osnovnega svetovanja pri izvajanju postopkov registracij
 • merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM
 • evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij
© 2005 Alp Peca  | Avtorstvo strani  | Pravna obvestila  | O avtorjih